Bent u werkzaam in de Belgische chocolade sector en wil u deze graag duurzamer maken? Wil u deel uitmaken van een gezamenlijk engagement om het inkomen van cacao boeren te verhogen en ontbossing tegen te gaan? Dan is Beyond Chocolate misschien wel wat u zoekt.

Wat is Beyond Chocolate?

Beyond Chocolate is het Belgisch partnerschap voor een duurzamere chocoladesector. Het initiatief wordt gefinancierd door de Belgische overheid en gecoördineerd door IDH the Sustainable Trade Initiative. Beyond Chocolate werd in 2018 in leven geroepen vanuit het principe dat geen enkele speler alleen de complexe uitdagingen in de cacaosector kan aanpakken.

Beyond Chocolate verenigt meer dan 60 partners (klik hier voor het overzicht) uit de private -en publieke sector, de financiële sector, het maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen. Deze partners hebben zich geëngageerd de einddoelen van Beyond Chocolate te behalen:

 • Uiterlijk in 2025
  • Zal alle chocolade die geproduceerd en/of verkocht wordt in België gecertifieerd zijn of voldoen aan een bedrijfseigen duurzaamheidsprogramma;
  • Zullen alle overeenkomsten tussen overheden en bedrijven in de regio’s van het Cacao & Forests Initiative gerespecteerd worden.
 • Uiterlijk in 2030
  • Zullen cacaoboeren die gelinkt zijn aan de Belgische markt ten minste een leefbaar inkomen behalen.
  • Zal ontbossing door de cacaoteelt voor de Belgische chocoladesector is beëindigd zijn.

De afgelopen jaren hebben de partners in het initiatief hun investeringen in duurzaamheid verhoogd, duurzaamheidsprogramma’s verder uitgewerkt en uitgerold, en knowhow gedeeld.

Van welke voordelen kan u genieten door het ondertekenen van Beyond Chocolate ?

Als u Beyond Chocolate ondertekent, wordt u deel van een netwerk van organisaties die actief bezig zijn met duurzaamheid in de chocolade sector. U zal in een pre-competitieve setting ideeën kunnen uitwisselen met vakgenoten over uitdagingen en opportuniteiten omtrent duurzame cacao. U zal ook toegang krijgen tot een aantal leerevenementen en workshops die uw kennis over duurzame cacaoproductie en -handel vergroten. Verder zal u ondersteund worden om de doelstellingen van Beyond Chocolate te realiseren door middel van richtlijnen, publicaties en tools. Ten slotte krijgt u als Beyond Chocolate partner ook toegang tot een cofinancieringsfonds van 1,5 miljoen euro dat door de Belgische overheid ter beschikking wordt gesteld voor duurzaamheidsprojecten in cacao. U zal een voorstel kunnen indienen voor een project op leefbaar inkomen, of u zal kunnen aansluiten bij lopende projecten.

Wat wordt van u verwacht als u Beyond Chocolate tekent?

Beyond Chocolate is een vrijwillig partnerschap. Enkel stakeholders met een duidelijke link naar de Belgische markt kunnen het partnerschap ondertekenen. Er wordt verwacht dat alle partners zich engageren de einddoelen van het partnerschap te behalen: een leefbaar inkomen voor cacao boeren en het beëindigen van de ontbossing. Bovendien moeten alle partners jaarlijks rapporteren op hun vooruitgang. Deze rapportage zal plaatsvinden in een gebruiksvriendelijke online monitoring tool en zal een beperkt aantal indicatoren omvatten (7). Deelname en betrokkenheid bij workshops, evenementen en projecten wordt sterk aangemoedigd.

Hoe wordt u partner?

Heeft deze informatie uw interesse gewekt? Wil u het partnerschap beter leren kennen en eventueel ondertekenen? Volg dan deze stappen:

1.   Registreer via het onderstaande formulier om uw interesse te tonen.

2.   U ontvangt automatisch een e-mail met de volgende informatie:

 • Een presentatie door het management van het Beyond Chocolate programma, waarin wordt uitgelegd wat het partnerschap inhoudt en wat het betekent om partner te worden.
 • Een overzicht van de jaarlijkse rapportageverplichtingen voor partners.
 • Het 2021 jaarverslag van Beyond Chocolate waarin de vooruitgang van het partnerschap wordt belicht.
 • Een link om u officieel kandidaat te stellen.

3.   Als u na het doornemen van deze informatie beslist Beyond Chocolate te ondertekenen,           klik dan op de link en stel u officieel kandidaat. Het Beyond Chocolate management                 komt binnen de week bij u terug.

4.    U bent nu officieel partner van Beyond Chocolate en ontvangt alle informatie over de                laatste ontwikkelingen binnen het partnerschap.

Bij onduidelijkheden kan u contact opnemen met Marloes Humbeeck via humbeeck@idhtrade.org.

Ik ben geïnteresseerd in Beyond Chocolate

* indicates required