Beyond Chocolate Partnerschap

Het partnerschap ‘Beyond Chocolate’ is de eerste grootschalige exponent van het Belgian SDG Charter for International Development. Het Charter werd door meer dan 100 bedrijven, middenveldorganisaties en vertegenwoordigers van de publieke sector ondertekend. Hiermee geven de ondertekenaars aan dat de duurzame ontwikkelingsdoelen een integraal onderdeel zullen worden van hun kernactiviteiten. Tevens zullen zij actief werk maken van multi-actor partnerschappen.

Download publication

Download publication