IMVO Convenant Sierteelt Sector

De Nederlandse sierteeltsector heeft samen met de overheid, een vakbond en een NGO, afspraken gemaakt over meer verantwoorde internationale productie en handel van siergewassen. Dit is vastgelegd in een convenant dat breed wordt ondersteund door de sector en waarbij naar verwachting in de komende maanden nog meer bedrijven zullen aansluiten. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tekenen het convenant namens de rijksoverheid. Vanuit de sector wordt het getekend door individuele bedrijven, Royal FloraHolland en vertegenwoordigende organisaties.

Download publication

Download publication