IRBC Agreement Floriculture (agreement in Dutch)

Middels dit convenant wensen de Partijen samen te werken aan het verduurzamen van de sierteeltsector conform de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (‘OESO-richtlijnen’) en de VN-Richtlijnen inzake Bedrijven en Mensenrechten (‘UNGP’s’), waarbij de Partijen ernaar streven op ambitieuze wijze binnen drie jaar substantiële stappen van verbetering te bereiken voor mensen die mogelijk negatieve effecten ervaren in relatie tot de sierteeltsector.

Download publication

Download publication