IDH en Conseil du Café-Cacao lanceren Cocoaperation

Nieuw partnership wil inkomens van 100.000 Ivoriaanse cacaoboeren verhogen

Utrecht, 28 juli 2022 Het Nederlandse IDH is samen met het Ivoriaanse Conseil du Café-Cacao Cocoaperation gestart. In deze nieuwe samenwerking ondersteunen ze de overgang van de cacaoteelt naar een levensvatbare bedrijfsactiviteit voor zoveel mogelijk cacaoboerenfamilies in Ivoorkust. Als grootste cacaoproducent ter wereld telt Ivoorkust bijna een miljoen kleine cacaoboeren; ongeveer een kwart van de Ivoriaanse bevolking is (in)direct afhankelijk van cacao voor hun levensonderhoud. Toch verdient slechts ongeveer acht procent van de cacaoboeren een leefbaar inkomen. Binnen Cocoaperation zullen IDH en de coördinerende Ivoriaanse overheidsinstantie de samenwerking tussen cacaohandelaren, chocoladeproducenten en financiële instellingen faciliteren en hun activiteiten op elkaar afstemmen. Zo kunnen cacaoboeren de overstap maken naar meer winstgevende landbouwactiviteiten.

Cocoaperation is onderdeel van de IDH Living Income Roadmap en koppelt zowel cacaoproducenten als hun coöperaties aan financiële instellingen, cacaohandelaren en andere partners in de waardeketen. IDH en het consulaat streven ernaar om de inkomens van tenminste 100.000 cacaoboeren voor eind 2025 te verhogen. Dit doen zij door investeringen in cacaoplantages te stimuleren, zodat zij de transitie kunnen maken naar meer winstgevende en weerbare landbouwbedrijven. Het verstrekken van krediet en andere financiële diensten moet worden afgestemd op de juiste inputvoorraden, landbouwadvies en toegang tot betrouwbare markten. Coöperaties hebben een belangrijke rol als dienstverlener voor hun boeren en waar nodig zullen de partners in Cocoaperation hun ontwikkeling ondersteunen.

Miljoenenfinanciering

Samen met Conseil du Café-Cacao zal IDH een platform van spelers in de cacaosector voorzitten. Verder zal een cofinanciering van € 2,5 miljoen voor innovatie en schaalvergroting levensvatbare verbeteringen in de cacaoteelt vergemakkelijken. Daarnaast zal het IDH Farmfit Fund kredietverlenende organisaties in Ivoorkust helpen bij het verminderen van risico’s of kosten van financiering in de cacaoteeltsector. “IDH wil bijdragen aan een leefbaar inkomen voor kleinschalige producenten”, zegt Daan Wensing, CEO van IDH. “We willen investeringen vanuit de private sector vergemakkelijken en de steun voor meer winstgevende en veerkrachtige cacaoteeltsystemen versterken. Hierdoor zullen misschien niet álle cacaoboeren een leefbaar inkomen krijgen in de komende twee tot drie jaar, maar voor de meesten zal het een stap in de goede richting zijn naar het dichten van de inkomenskloof.”

Inkomenskloof verkleinen

Door Cocoaperation hebben naar verwachting tegen het einde van 2025 ten minste 100.000 cacaoboerenhuishoudens in verschillende regio’s van Ivoorkust de gemiddelde inkomenskloof verkleind van meer dan vijftig procent tot minder dan dertig procent.  “We willen cacaoboeren helpen met het verduurzamen van hun boerderijen, zodat ze zelfstandig kunnen blijven werken. Zo bieden we niet alleen cacaoboeren een nieuw perspectief, maar voegen we ook waarde toe aan de hele cacaoketen in Ivoorkust”, stelt Mbengone Ayivi, Senior Program Manager van Cocoaperation.

Wereldwijde afspraken

De internationale samenwerking wil cacaoboeren sterker maken en zo hun inkomens verhogen. Hierbij gaat het om het bieden van technische ondersteuning, investeringen in duurzame verbeteringen op cacaoboerderijen, en betere marktvoorwaarden voor boeren(coöperaties). Ook draagt onderlinge kennisdeling bij aan dit doel. Ayivi: “Samenwerking is essentieel voor het succes van onze missie. Nu we onze krachten hebben gebundeld, ben ik ervan overtuigd dat we onze ambitie kunnen waarmaken om 100.000 gezinnen van Ivoriaanse cacaoboeren te voorzien van een behoorlijk inkomen. Door het combineren van kennis, expertise, technologie en betere toegang tot krediet, zoeken we naar duurzame oplossingen. Samen willen we de voorwaarden scheppen voor cacaoboeren om hun landbouwbedrijf te ontwikkelen en meer geld te verdienen.”

Over IDH- The Sustainable Trade Initiative

IDH stelt mensen, de planeet en vooruitgang centraal in de handel door gebruik te maken van markten om betere banen, betere inkomens, een beter milieu en gendergelijkheid voor iedereen te creëren. Om verandering op grote schaal te bereiken, innoveert en investeert IDH in inclusieve en duurzame oplossingen die bedrijven in staat stellen waarde te creëren voor mens en planeet, terwijl ze hun eigen prestaties verbeteren. Om de grootste impact in de kortst mogelijke tijd te creëren, streeft IDH ernaar de regie in handen te krijgen bij mensen binnen bedrijven, de wereldwijde financiële sector en overheden die de meeste invloed hebben op waardeketens.

IDH, waarvan het hoofdkantoor in Utrecht staat, heeft wereldwijd 300 medewerkers, actief in twintig landschappen en twaalf grondstoffen- en inkoopregio’s met meer dan duizend publieke en private partners. In dertien jaar heeft IDH meer dan 390 miljoen dollar gegenereerd aan investeringen in de particuliere sector en ondersteuning voor nieuwe bedrijfsmodellen die bijdragen aan de missie.

Het werk van IDH wordt mogelijk gemaakt door de financiering en het vertrouwen van een verscheidenheid aan publieke en private donoren, waaronder de regeringen van Nederland, Denemarken en Zwitserland. Ga voor meer informatie naar: https://www.idhsustainabletrade.com/

Over IDH Farmfit Fund

Het IDH Farmfit Fund is ‘s werelds grootste publiek-private impactfonds ooit voor kleine boeren. De innovatieve structuur vermindert de risico’s van investeringen in kleinschalige landbouw en draagt bij aan een duurzame impact door de risico’s en kosten voor zowel boeren als investeerders te verlagen. Het fonds wordt ondersteund door een unieke coalitie van partners, waaronder commerciële banken, ontwikkelingsbanken, overheden en waardeketenbedrijven. Beginnend met honderd miljoen euro, zal het fonds naar verwachting miljarden euro’s ophalen om het financieringstekort van 170 miljard dollar in de financiering van kleine boeren te dichten. Ga voor meer informatie naar: https://www.idhsustainabletrade.com/farmfit-fund/

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luc Ligtenbelt via 06 492 111 43 of luc@mediatic.eu.