Sierteeltsector Code of Conduct flyer

De Code of Conduct is ontwikkeld door de partijen van het IMVO Convenant Sierteeltsector en is een gedragscode met 12 principes over duurzaam internationaal zakendoen binnen de sierteelt sector. De Code of Conduct geeft richting en uitgangspunten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sierteelt. Dit is een flyer die de code of conduct samenvat en uitlegt hoe het kan dienen als startput voor een zogeheten due diligence proces.

Download publication

Download publication